FRANCISCO JEEPNEY biyaheng Camarines Norte - SENADO

FRANCISCO JEEPNEY biyaheng SENADO!

Ihahatid din po ni incumbent Jose Panganiban Mayor at susunod na Camarines Norte Vice-Governor Dong Padilla si Elmer Francisco sa SENADO! Sasama po ba kayo? Sakay na!

Mabuhay ang Partido Federal ng Pilipinas at MRRD-NECC! 🇵🇭


Comments