FRANCISCO JEEPNEY biyaheng Lemery Batangas - SENADO!


FRANCISCO JEEPNEY biyaheng Lemery Batangas - SENADO!

Ihahatid din po ni incumbent Lemery Batangas Mayor Larry M. Alilio si Elmer Francisco sa SENADO! Sasama po ba kayo? Sakay na!

Mabuhay ang Partido Federal ng Pilipinas at MRRD-NECC! 🇵🇭

#JeepneyCampaign
#SakayNa
#FranciscoTrabaho

Comments